Επωνυμία: ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρικό κεφάλαιο: 100.000,00€
Έδρα: ΘΕΣΗ ΚΛΩΣΣΑΡΙ 0 ΤΚ:19400 ΚΟΡΩΠΙ
Κατηγορία εισφορών : Κεφαλαιακές
Διαχειριστής : Ευάγγελος Κολτσίδας